G-VP35MHN45P

Tasnádi Szandra

Szandra Tasnádi je akademická sochárka, tvorkyňa keramických predmetov, šperkov a ručne

gravírovaných drevených predmetov a sôch.
Narodila som sa v Budapešti, ale ako

akademická sochárka som si svoj život vždy predstavovala na vidieku. Síce som nemala úplne

jasný obraz, kde by to malo byť, túžila som sa dostať na také nádherné miesto, kde sa dá žiť

v prírode, kam iní ľudia prichádzajú za turistikou a kadiaľ preteká malý potôčik. Som veľmi

vďačná Bohu, že sa naplnila moja túžba a môžem tvoriť tu v Zádieli. Školy som absolvovala

v Budapešti v odbore sochár.


Moje prvotné pokusy pozorne sledovala moja drahá mama. S láskou a oddaním ma

sprevádzala nešetriac energiou a prácou. Sochy som tvorila už na základnej škole na krúžku

práca s keramikou vďaka pomoci majsterky keramiky Noémi Bucsek. Vtedy som sa

oboznámila s hlinou, naučila som sa vyhriať pec, techniku opaľovania a pracovať so sadrou.

Témou mojich prác bol život ľudu, maďarskí hrdinovia a rozprávkové postavy.

V Maďarskom múzeu úžitkového výtvarníctva vystavili moju sochu, ktorú po výstave ihneď

odkúpili. Za čias, kým som navštevovala ešte len základnú školu, zoznámila som sa

s keramickou sochárkou, historičkou umenia Juditou Józsa, ktorá sa stala rytierkou maďarskej

kultúry a je predsedníčkou rovnomennej nadácie.


Moje práce vystavili aj v jej galérii v Budapešti – v Galérii Judit Józsa. Popri umení Margity

Kovács ma inšpirovala práve jej tvorba. Ona ma naučila techniky a tvorbu foriem. Prihlásila

som sa na Strednú odbornú školu úžitkového výtvarníctva na ulici Pál Török na odbor

akademický sochár. Naučila som sa tam základy povolania: reliéfy, ornamentiku medailí,

tvorila som portréty, kreslila som akty a modelovala som. Popritom som vždy pracovala aj

v odbore keramika z roly akejsi čestnej keramičky. Naučila som sa tam smaltovať, pracovať

s hrnčiarskym kruhom.


Aj na Maďarskej univerzite výtvarného umenia som si vybrala odbor akademické sochárstvo,

kde som sa naučila techniku odlievania bronzu, tesanie do kameňa a venovala som sa

konceptuálnemu sochárstvu. V tom čase ma nadchli významní sochári ako Ádám Farkas

alebo Pál Kő. Mojim majstrom bol Ádám Szabó, zástupca rektora Maďarskej univerzity

výtvarného umenia a Valéria Sass. Tu u mňa témy maďarstva a keramika nedostali veľký

priestor. Až po skončení štúdia na univerzite už ako čerstvá akademická sochárka a ako

učiteľka výtvarného umenia som sa znova vrátila k tejto ceste.


Rok po získaní diplomu som sa pustila do náročnej práce. Vytvorila som sochu

Buda Spencera, ktorá sa nachádza uprostred promenády Corvin v Budapešti.

Bronzový monument má výšku 2,7 m a je umiestnený na vápencovom podstavci. Sochu sme

odhalili 11. novembra 2017 za prítomnosti dvoch dcér Buda Spencera, Györgya Kárpátiho

a starostu Máté Kocsisa. Aj touto cestou ďakujem za podporu mestského obvodu Józsefváros.

Zrealizovaná socha je prvou na svete, ktorú postavili Carlovi Pedersolimu, alias Budovi

Spencerovi a ktorej okolie sa stalo obľúbeným pútnickým miestom jeho fanúšikov. Je to

najobľúbenejšia a najznámejšia žánrová socha na verejnom priestranstve v Maďarsku.