Newsletter – személyes adatok védelme

A hírlevélre való bejelentkezéssel a weboldal látogatója hozzájárul a személyes adatok marketing célú feldolgozásához . 

A személyes adatok feladójának és feldolgozója Attila Kádár - S&A Design, Zádiel 43, 044 02 Zádiel. IČO 53392264. Tel. 0948 343 716, e-mail: info@souvenirandarts.com

A személyes adatok feldolgozása során a feladó a személyes adatok védelméről szóló törvény sz.18/2018. És kizárólag a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatokat dolgozza fel. 

A feladó a látogató szokásos személyes adatait dolgozza fel. A látogató személyes adatait addig tároljuk a feladó információs rendszerében, amíg a látogató le nem iratkozik a hírlevélről. Ha a látogató nem járul hozzá az adatok marketing célú feldolgozásához, a látogató bármikor kifejezheti egyet nem értését, például azzal, hogy üzenetet küld a feladó e-mail címére, és kéri a hírlevélről való leiratkozást, vagy rákattint az e-mailben megadott linkre. A marketing célokra felhasznált személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át, és azokat nem is közöljük. 

A látogatónak joga és lehetősége van személyes adatok frissítésére, például e-mail útján. A látogatónak joga van a feladótól visszaigazolást szerezni arról, hogy a látogató milyen személyes adatait dolgozzák fel a feladó információs rendszerében. A látogatónak joga van hozzáférni az ilyen adatokhoz, valamint az információkhoz, hogy milyen céllal dolgozzák fel őket, milyen típusú adatokat dolgoznak fel, kinek adják át a személyes adatokat, mennyi ideig tárolják a személyes adatokat, van-e automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. A fenti személyes adatok első megadása a látogató számára ingyenes. A látogató által kért személyes adatok ismételt megadása 5 euró adminisztrációs díjként kerül felszámolásra. 

A  látogató a feladótól kérheti a látogatóval kapcsolatos hiányos személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. A látogató kérheti személyes adatainak törlését vagy az ilyen adatok feldolgozásának korlátozását. A látogató kifogást emelhet a személyes adatok kezelése ellen is.

A látogatónak joga van a feladóhoz, hogy korlátozza személyes adatainak feldolgozását, amennyiben a látogató a személyes adatok pontosságát kifogásolja, olyan időszakban, amely lehetővé teszi a feladó számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A látogatónak joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megszerezni a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a feladónak adott át. A látogatónak joga van átadni ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek, ha ez technikailag lehetséges.

Ha a látogató arra gyanakszik, hogy személyes adatait indokolatlanul dolgozzák fel, javaslatot nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.