Üzleti feltételek

1. Alap infomációk

Ezek a feltételek a souvenirandarts.com e-boltban az eladó és a vevő között távollétben kötött szerződésekre vonatkoznak. 102/2014. Coll. a fogyasztók védelméről távértékesítési szerződés alapján áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében.

Az eladó: Kádár Attila - S&A Design, Zádiel 43, 044 02 Zádiel, ID(IČO): 53392264, 

DIČ: 1079728144, telefon: 0948 343 716 e-mail: info@souvenirandarts.com. A kassai környéki járási hivatal cégnyilvántartásába bejegyezve, sz. 830-22352.

A vevő a fogyasztó, i. az a természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el. A gazdasági egység által végrehajtott vásárlásokra a Kereskedelmi Törvénykönyv irányadó. 513/1991 Coll.

A fogyasztóvédelmi felügyeleti hatóság a kassai régió SOI Felügyelősége, Vrátna sz. 3, 043 79 Kassa 1.


2. A szerződés megrendelése és megkötése

A teljes megrendelés elküldése a vevőnek a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződés megkötésére irányuló javaslatnak minősül, az eladó e-boltban tett ajánlata alapján. A szerződést az eladó megrendelésének megerősítésével kötik.


3. Az áruk ára

Az e-boltban szereplő termékek árai véglegesek, az adókat is beleértve. Az eladó nem áfafizető. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. Ezek fel vannak tüntetve a https://www.souvenirandarts.com/szallitas-es-fizetes weboldalon és a megrendelés teljesítése előtt a bevásárlókosárban, ahol a vevő a megrendelés teljes árát is látja, beleértve az áruk szállítási költségeit is.

A weboldalon felsorolt ​​összes akció a készlet erejéig érvényes.


4. Áruk fizetés módja

Az eladó a megrendelt árukért a https://www.souvenirandarts.com/szallitas-es-fizetes oldalon felsorolt ​​módon fogadja el a fizetést.

Az e-shop megrendelésének része a vevő kötelessége, hogy a megrendelt árukért az árat fizesse az eladónak.


5. Áruk szállítása

Ha a termék szállítási ideje nincs meghatározva, akkor érvényes, hogy az eladó legkésőbb 30 napon belül szállítja az árut a vevőnek (a szokásos szállítási idő 3 napon belül van). Előzetes fizetéskor az eladó csak azután küldi el az árut, hogy a befizetést jóváírta az eladó számláján.

Az áruk akkor tekinthetők a vevő által átvettnek, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) átveszi a megrendelt áruk minden részét, vagy ha a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árukat külön szállítják, az utolsó leszállított áru átvételének pillanatában; b) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó vagy utolsó darab átvételének pillanatában, c) az árut meghatározott időtartam alatt, az első leszállított áru átvételének pillanatában ismételten szállítja.


6. Panaszos eljárás

Az eladó felelős az áru hibáért, ha azt a vevő átveszi. Használt tárgyakért nem felelős a használatuk vagy kopásuk okozta hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített cikkek esetében nem felelős a hibáért, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg. Ha a cikkek nem romlandók vagy használtak, az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek a termék garanciális időszak (garancia) átvételét követően következnek be.

Ha az árunak van olyan hibája, amely eltávolítható, a vevőnek joga van szabadon, időben és megfelelően eltávolítani. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

A vevőnek azonban már nem szabad felhasználnia azt a dolgot, amelyen hibát talált. A vásárlás után fellépő hibák esetén azokat a hiba felfedezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a jótállási idő lejártáig fel kell jegyezni. A jótállási idő lejárta után a panasztétel joga lejár.

Az anyagra jellemző felhasználás vagy felhasználás nem minősül hibának. Nem hiba, ha az eladott cikk jellegéből következik, hogy élettartama rövidebb, mint a jótállási idő, és ha egy ilyen termék rendes használata esetén a garanciaidő lejárta előtt teljesen elhasználódott.

A hiba kiküszöbölése helyett a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, ha az eladónak az áruk ára vagy a hiba súlyossága miatt nem merül fel aránytalan költség. A hiba megszüntetése helyett az eladó mindig cserélheti a hibás terméket egy tökéletesre, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a dolog hibátlan dologként való megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a dolgot, vagy elállhat a szerződéstől. Ugyanezek a jogok a vevőre vonatkoznak kijavítható hibák esetén, de ha a vevő nem tudja megfelelően használni a dolgot a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba esetén. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevő ésszerű kedvezményre jogosult a termék árában.

A hibás felelősség jogai az eladóra vonatkoznak, a számlázási címen. Ha azonban a jótállási jegyben szerepel az eladó vagy a vevő helyéhez közelebb eső jótállási szolgáltatás, a vevő a javítási jogot a jótállási szolgáltatásban gyakorolja. A garanciális szerviz köteles a javítást legkésőbb 30 napon belül elvégezni.

Ha az elemet kicserélik, a jótállási idő az új termék kézhezvételétől kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kicserélik azt az alkatrészt, amelyre a jótállást biztosítottuk.

A panaszkezelés a panasztételi eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaszolgáltatásával, a termék árának ésszerű kedvezményének megfizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felszólítással vagy indokolt elutasítással.

Panasz benyújtásakor az eladó ur

Köz- vagy magánszektor esetében összesen 30 nap áll rendelkezésre az áruk feldolgozására, különösen három vagy annál több alapján, amelyre a termék vagy a szolgáltató felkészült. E rendelet alkalmazását e rendelet rendelkezéseivel összhangban kell elfogadni, amelyekhez speciális felszereléseket kell biztosítani; Ezenkívül az e rendeletben előírt intézkedések nem haladhatják meg a 30 napot. A szerződés alkalmazásában az illetékes hatóság felel a termék vagy a kérdéses termék alkalmazásáért.

Ha a vevő a vásárlástól számított első 12 hónapban panaszt tett a termékkel kapcsolatban, az eladó a panaszt elutasítással csak szakmai megítélés alapján tudja kezelni; a szakmai értékelés eredményétől függetlenül nem kötelezi a vásárlót a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére. Az eladó köteles a panasz elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát a vevő részére legkésőbb a panasz kezelésének napjától számított 14 napon belül átadni. Ha a vevő a vásárlástól számított 12 hónap elteltével panaszt nyújtott be a termékkel kapcsolatban, és az eladó azt elutasította, az eladó a panasz kezeléséről szóló dokumentumban megadja, hogy a vevő kiknek küldheti el a terméket szakmai értékelés céljából. Ha a terméket szakértői értékelés céljából elküldik egy kijelölt személynek, a szakértői értékelés költségeit, valamint az összes kapcsolódó, célszerűen felmerült költséget az eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, ismét panaszt nyújthat be; a szavatossági idő a szakmai értékelés során nem tart. Az eladó köteles a panasz újbóli alkalmazásának napjától számított 14 napon belül megtéríteni a vevőnek a szakmai elbírálás során felmerült összes költséget, valamint az összes kapcsolódó, szándékosan felmerült költséget. Az újra benyújtott igényeket nem lehet elutasítani.

Az eladó a panasz benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a vevőnek. Ha a panaszt e-mailben nyújtják be, az eladó köteles a panasz megerősítését haladéktalanul eljuttatni a vevőhöz; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal átadni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell átadni; A követelés megerősítését nem kell benyújtani, ha a vevőnek lehetősége van a követelés más módon történő igazolására.


7. Áruk visszaküldése - indoklás nélküli elállás a szerződéstől

A vevő jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. Csak a fogyasztó élhet ezzel a jogával.

Az áruk akkor tekinthetők a vevő által átvettnek, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél - a fuvarozó kivételével - átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják az utolsó leszállítás átvételének pillanatában. több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó vagy utolsó darab átvételének pillanatában, c) az árut meghatározott időtartam alatt, az első leszállított áru átvételének pillanatában ismételten szállítja.

A vevő a szerződéstől való elállási időszak kezdete előtt elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áruszállítás.

A vevő nem mondhat le a szerződésről, amelynek tárgya:

a fogyasztó egyedi igényeinek megfelelő áruk, egyedi termékek vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áruk értékesítése,

gyorsan romló vagy romló áruk értékesítése,

védőcsomagolásban zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás után eltört (például élelmiszerekkel való érintkezésre szánt fedelek),

olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal a szállítás után.

A vevő írásban vagy más tartós adathordozón (pl. E-mail útján), vagy egy kitöltött űrlap elküldésével élhet a szerződéstől való elállás jogával, amely elérhető a https://www.souvenirandarts.com/visszaveteli-lap.pdf címen.

A szerződéstől való elállás jogát a 14 napos időszak utolsó napján a szerződésről való elállásról szóló értesítés megküldésével lehet gyakorolni.

Az elállási értesítés kézhezvétele után az eladó legkésőbb 14 napon belül visszaküldi a vevőnek a szerződés alapján vagy a szerződéssel kapcsolatban tőle kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási és postai költségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Az eladó ugyanúgy visszatéríti a fizetést, mint a vevő a fizetéséhez. A vevő megállapodhat az eladóval a visszatérítés másik módjáról.

Az eladó nem köteles megtéríteni a vevőnek a további költségeket, ha a vevő kifejezetten más szállítási módot választott, mint az eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési mód. A többletköltségek a vevő által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módszer költségeinek különbsége.

A szerződéstől való elállást követően az eladó nem köteles kifizetni a vevőt az áruk kézbesítése előtt, vagy mindaddig, amíg a vevő nem bizonyítja az áru visszaszolgáltatását az eladónak, kivéve, ha az eladó személyesen vagy az általa felhatalmazott személy útján javasolja az áru átvételét.

A vevő köteles az árut visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ezt a határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napjáig szállításra adták át.

A szerződéstől való elállást követően a vevő csak az árunak az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek történő visszaszolgáltatásának költségét, valamint az áru visszaküldésének költségét viseli, amelyet jellegéből adódóan postai úton nem lehet visszaadni.

A vevő felelős az áruk értékének csökkenéséért, amely az áruk ilyen kezelésének eredményeként következett be, és amely meghaladja az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges bánásmód körét.

Az áru leszállítását követően a vevőnek lehetősége van tesztelni annak funkcionalitását, de nem tudja felhasználni az árut, ha eláll a szerződéstől. Az áru jellegének, jellemzőinek és működőképességének megállapítása érdekében a fogyasztónak csak úgy kell kezelnie és megvizsgálnia az árut, ahogyan az számára lehetséges lenne a boltban. A vevő köteles az árut az elállási időszak alatt kellő gondossággal kezelni és megvizsgálni. 


8. Alternatív vitarendezés

A vevőnek - a fogyasztónak - joga van jogorvoslati kérelemmel (például e-mailben) kapcsolatba lépni az eladóval, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette fogyasztói jogait. Ha az eladó erre a megkeresésre nemleges választ ad, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol rá, a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló indítványt benyújtani az alternatív vitarendezés tárgyához (ADR-szervezet) a 391/2015. Az ARS alanyai a 391/2015 Coll. Törvény 3. §-a szerint szervek és felhatalmazott jogi személyek. Az AVR-szervezetek listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján: www.mhsr.sk. A fogyasztó az ajánlatot a 391/2015. Sz. Törvény 12. §-ában meghatározott módon nyújthatja be.

A fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely online elérhető a címen

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az alternatív vitarendezést csak a fogyasztó alkalmazhatja - az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy hivatása területén jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal összefüggő vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők közötti szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyeknél a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVR-szervezet megkövetelheti a fogyasztótól, hogy az ÁFA-val együtt legfeljebb 5 EUR díjat fizessen az ADR kezdeményezéséért.


9. Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásának célja az, hogy felhasználja azokat a fogyasztói szerződéseket, amelyeket az eladó köt a vevővel az online boltban megrendelést létrehozva. Ez a fogyasztói szerződés a vevő személyes adatainak feldolgozásának jogalapja is. A vevő személyes adatainak megadása szerződéses követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez. Biztosítani kell a személyes adatok feltétele vásárlást az eladó e-bolt. Ha a vevő nem nyújtja be az összes szükséges személyes adatot az eladónak, az az adásvételi szerződés megkötését vonhatja maga után.

A személyes adatok feldolgozása során az Eladó a 2. sz. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. És kizárólag a fogyasztói szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat dolgozza fel.

Az eladó a vevő szokásos személyes adatait dolgozza fel.

A vevő személyes adatait az eladó információs rendszerében 10 évig tárolják.

A vevőnek joga és lehetősége van a személyes adatok online frissítésére az online áruház honlapján, az ügyfél részben, a bejelentkezés után, vagy más formában (e-mailben, írásban).

Személyes adatok megadhatók harmadik feleknek - szállító cégeknek (futároknak) és annak a társaságnak, amely a számviteli dokumentumokat a fogyasztói szerződés teljesítése céljából dolgozza fel.

A vevő személyes adatait nem közlik.

Az eladó megadhatja az ügyfél személyes adatait (olyan mértékben: e-mail cím) a Heureka Shopping s.r.o.-nak, kizárólag az "Ügyfél ellenőrzése" program céljaira, hogy visszajelzéseket szerezzen a vevőtől az eladó e-boltjában történő vásárlással kapcsolatban.

A vevőnek joga van az eladótól megerősítést szerezni arról, hogy a vevő személyes adatait milyen módon kezelik az eladó e-boltjában. A vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokhoz, valamint az információkhoz, hogy milyen célból dolgozzák fel őket, milyen típusú adatokat dolgoznak fel, kinek adják át a személyes adatokat, mennyi ideig tárolják a személyes adatokat, van-e automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

A fenti személyes adatok első átadása a vevő számára ingyenes. A vevő által kért személyes adatok ismételt megadása 5 € adminisztrációs díjként kerül felszámolásra.

A vevő kérheti az eladót a vevőre vonatkozó hiányos személyes adatok helyesbítéséről vagy kiegészítéséről. A vevő kérheti személyes adatainak törlését vagy az ilyen adatok feldolgozásának korlátozását. A vevő kifogást emelhet a személyes adatok kezelése ellen is.

A személyes adatok vevő általi feldolgozása archiválás céljából is szükséges (az eladó szlovák jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, például a számviteli dokumentumok 10 évig történő megőrzéséhez). Ha a vevő az adásvételi szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérését elutasíthatják.

A vevőnek joga van az eladóhoz korlátozni személyes adatainak feldolgozását, amennyiben a vevő a személyes adatok pontosságát kifogásolja, olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi az eladó számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A vevőnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megszerezni a vele kapcsolatos személyes adatokat, amelyeket az eladónak adott át. A vevőnek joga van átadni ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek, ha ez technikailag lehetséges.

A vevőnek joga van tiltakozni, ha személyes adatait direkt marketing célból kezelik. Kifogásolhatja azt is, ha személyes adatait az eladó jogos érdekének érdekében kezelik.

Ha a vevő gyanítja, hogy személyes adatainak feldolgozása indokolatlan, javaslatot nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos fenti információk a szerződéskötést megelőző kapcsolatokra is vonatkoznak (azaz regisztráció az e-boltba jövőbeni vásárlás céljából, vagy például érdeklődés, árajánlat vagy információk kérése az eladó termékeiről és szolgáltatásairól).

Az online áruház megfelelő működésének biztosítása érdekében az eladó kis adatfájlokat tárolhat a vevő eszközén - cookie-kat, amelyeknek köszönhetően az online áruház adatokat tárolhat a tevékenységekről és a beállításokról (pl. Bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.). Az eladó online áruháza cookie-kat használ a vevő felhasználói beállításainak emlékezésére és az online áruház szükséges funkcionalitására, vagy marketing célokra. A vevő törölheti az eszközén tárolt összes cookie-t, és esetleg beállíthatja eszközén az internetböngészőt, hogy megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben a vevőnek manuálisan kell módosítania néhány beállítást, amikor újra meglátogatja az e-boltot, és előfordulhat, hogy egyes online áruházak szolgáltatásai vagy funkciói nem működnek.